Skip to content

Zveza Veteranskih Društev Slovenije

Zveza Veteranskih Društev Slovenije,

ustanovljena 25.7.2006, je prostovoljna, domoljubna, nepolitična, nevladna  in neprofitna organizacija. Zveza je samostojno združenje društev in članov, ki so zveza.

Cilj zveze je združevanje lokalnih veteranskih društev ali organizacij v skupno zvezo za razvijanje in spodbujanje aktivnosti, ki so vezane na negovanje tradicije vojne za osamosvojitev Slovenije.

Pripadniki policije, rezervnega sestava policije, teritorialne obrambe, narodne zaščite, prostovoljci, organizatorji in pomočniki pri osamosvojitvi Slovenije ter vsi, ki menijo, da so dali doprinos k osamosvojitvi ali pri borbi za samostojno Slovenijo, lahko v okviru lokalnih društev pristopijo k zvezi.

Zainteresirana društva se združujejo v predmetno zvezo zaradi skupnih interesov, skladnih z zakonom o društvih.

Splošni namen in cilj zveze je, uresničiti skupne interese veteranskih društev z razvijanjem in spodbujanjem aktivnosti, ki so vezane na negovanje tradicije vojne za osamosvojitev Slovenije.

Dejavnosti in temeljne naloge zveze so:

  • organizacija spominskih prireditev
  • obeležitev posameznih dogodkov vojne za osamosvojitev Slovenije ter drugih dogodkov iz slovenske zgodovine, ki so imeli vpliv in/ali so se zgodili s ciljem ustanovitve samostojne slovenske države
  • organizacija raznih vojaških iger in tekmovanj (strelstvo, orientacijska tekmovanja, topografija, tekmovanja iz teoretičnih vojaških znanj ipd.)
  • izdajanje publikacij, knjig in časopisov v zvezi z vojno za osamosvojitev Slovenije ter slovenske zgodovine
  • izdajanje biltenov za obveščanje članov o aktivnostih in prireditvah
  • prirejanje razstav in kongresov  o dejavnosti zveze in njenih članov
  • izobraževanje in osveščanje javnosti o zgodovini Slovenije