Skip to content

Podatki o Zvezi MSZ Adriatix

MSZ AdriatiX

je bila ustanovljena 25. julija 2010.

Mednarodna Strelska Zveza Adriatix je samostojno, nepridobitno združenje strelskih društev, strelskih klubov, ki se združujejo v Zvezo zaradi skupnih interesov. Zveza deluje po načelih enakopravnosti, amaterizma in športne solidarnosti ter sodeluje z drugimi športnimi organizacijami in zvezami. Dejavnost Zveze je zasnovana na določilih Ustave, Zakona o društvih in statuta Mednarodne strelske zveze C.I.T.. Namen zveze je popularizacija strelskega športa, dvig kvalitete strelskega športa v Sloveniji, oblikovanje koncepta in strategije razvoja strelskega športa ter spremljanje razvoja vseh oblik športnega in rekreacijskega streljanja, za katere se pri članih pojavi potreba. Zveza z namenom razvoja strelskega športa izvaja predvsem naslednje naloge: -organizacija strelskih prireditev-izvajanje organiziranja panožnih strelskih panog, strelskih disciplin in tekmovanj -spremljanje razvoja vseh oblik športnega in rekreacijskega streljanja, za katere se pri članih pojavi potreba, ugotavlja in analizira stanje ter izvaja ukrepe za popularizacijo strelskega športa -oblikovanje koncepta in strategije razvoja strelskega športa -organizira strokovno izpopolnjevanje strokovnih delavcev v strelstvu (trenerjev, inštruktorjev in sodnikov), članov društev in klubov, ter ostalih pravnih in fizičnih oseb -zveza skrbi za problematiko strelišč in njihovo urejanje -zagovarjanje legitimnih interesov svojih članov v javnosti in v sklopu sodelovanja s predstavniki države, lokalnih skupnosti, društvenih organizacij, njihovih zvez in drugimi subjekti -izvaja naloge pomembne za strelski šport, ki izhajajo iz predpisov, statuta Zveze, sklepov skupščine in njenih organov -za uspešno opravljanje nalog Zveza sodeluje z ostalimi športnimi zvezami in drugimi sorodnimi organizacijami -kandidira za organizacije mednarodnih tekmovanj -uvaja sisteme tekmovanj in pogoje ter merila za organizacijo in izvedbo strelskih tekmovanj v RS -sodeluje z lokalnimi skupnostmi, državnimi organi in gospodarstvom v dejavnostih, pomembnih za strelski šport -organizira propagandno informativne dejavnosti v strelskem športu za popularizacijo strelskega športa -sodeluje pri izdaji glasil povezanih z strelstvom in druge strokovne publikacije v skladu z veljavnimi predpisi